สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ

สวนอัมพร

  สวนอัมพร เป็นสถานที่สำหรับจัดงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานกาชาด งานเมาลิดกลาง ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และนอกนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษาอีกด้วย

  สวนอัมพร เป็นสถานที่จัดงานอยู่บริเวณด้านหน้าลานพระรบมรูปทรงม้า เป็นลานกว้างอยู่ด้านหน้าของพระที่นั่งอนันตาสมาคม ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นที่ระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตั้งอยู่ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตรงกลางเป็นสระน้ำขนาดใหญ่รูปวงกลม มีน้ำพุ มีอาคารจัดงาน และเวทีการแสดงกลางแจ้ง สวนอัมพรอยู่ภายใต้การดูแลขอสำนำักพระราชวัง ซึ่งเป็นหน่วยงานของทางราชการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรพะราชวัง ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ในองค์พระมาหกษัตริย์ นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักพระราชวัง และเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชกิจราชการ

  สวนอัมพร เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแหล่งลีลาศของหนุ่มสาวในสมัยนั้น นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่จัดงานกาชาด ,งานเมาลิดกลาง เป็นประจำทุกปี เป็นสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เช่น มหาวิทยายลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยรัตนบัญฑิต ,มหาวิทยาลัยราชภัฏ , มหาวิทยาลัยรามคำแหงTags: สวนอัมพร, ถนนราชดำเนินนอก, เขตดุสิต, ใกล้พระบรมรูปทรงม้า, ใกล้พระที่นั่งอนัตสมาคม, ใกล้วชิรพยาบาล, ใกล้พระที่นั่งวิมารเมฆ, ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ใกล้สัตว์สัตว์ดุสิต-เขาดิน, งานรับปริญญาสวนอัมพร, งานกาชาดสวนอัมพร, งานรับปริญญาวิทยาลัยพยาบาลสวนอัมพร,Let's socialize
© 2008 - 2022 | All Rights Reserved
Sawasdee & Woraburi Group
128/9 ถนน สุขุมวิท ซอย 4, คลองเตย กรุงเทพ 10110

ฝ่ายสำรองห้องพัก

082-554-7104
083-842-6043
085-833-7883

เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.