สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ

คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อยู่ติดพระบรมรูปทรงม้า และวัดเบญจมบพิตรดุสิต วนารามราชวรวิหาร

  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นสำนักเลขานุการของคุรุสภา เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้บังคับบัญชา มีสำนักงานอยู่ที่ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

  คุรุสภา เป็นสภาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไทย มีหน้าที่หลักในการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต กำกับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ ประสานส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพTags: สวนอัมพร, ถนนราชดำเนินนอก, เขตดุสิต, ใกล้พระบรมรูปทรงม้า, ใกล้พระที่นั่งอนัตสมาคม, ใกล้วชิรพยาบาล, ใกล้พระที่นั่งวิมารเมฆ, ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ใกล้สัตว์สัตว์ดุสิต-เขาดิน, ใกล้วัดเบญจมบพิตรดุสิต วนารามราชวรวิหาร, ใกล้องค์กรสหประชาชาติ,Let's socialize
© 2008 - 2022 | All Rights Reserved
Sawasdee & Woraburi Group
128/9 ถนน สุขุมวิท ซอย 4, คลองเตย กรุงเทพ 10110

ฝ่ายสำรองห้องพัก

082-554-7104
083-842-6043
085-833-7883

เวลาทำการ: จันทร์ - เสาร์ 09.00 - 18.00 น.